BVDD - Stichting Blijdschap Voor De Dieren (BVDD.EU)
 • Site Nederlands

  Welkom op de website van Stichting Blijdschap Voor De Dieren

  Inleiding

  Het is het voorjaar van 2019. De lente komt langzaam op gang en de jonggeborenen laten zich voorzichtig zien in de weilanden. De tijd breekt weer aan waarin misstanden gemeld worden van dieren die in hun welzijn belemmerd worden. Vaak worden meldingen die opgevolgd moeten worden door de handhaver verworpen door een te kort aan bewijzen of betreft het een “persoonlijke situatie tussen buren onderling waarbij een dier wordt ingezet om het uit te vechten”. Op momenten als deze zijn we vaak te laat en worden dieren aan hun lot overgelaten. BVDD wil zich daarom inzetten bij dit soort situaties. Situaties waar een dier, altijd in overleg met de eigenaar, geholpen kan worden zodat de welzijnssituatie zo veel mogelijk stabiel blijft of weer hersteld kan worden.

  Helaas komen er situaties voor waarbij spoedige hulp geboden is, denk aan een medische opname van mensen of een overlijden van een baasje waarbij een huisdier een tijdelijke herplaatsing nodig heeft. In die gevallen wil BVDD bemiddelen en zorgen dat de druk bij het dier wordt weggehaald en stresssituaties zo veel mogelijk worden beperkt en het dier zijn welzijn behoudt. Er zijn ook gevallen waarbij een diereigenaar met de handen in het haar zit omdat hij/zij niet meer weet wat hij/zij moet doen met het gedrag van zijn dier(en). BVDD wil in dat soort situaties adviseren of zorgdragen dat mens en dier geholpen worden. 

  Stichting Blijdschap Voor De Dieren, nader te noemen BVDD is op 10 mei 2019 opgericht door Frank Dogterom. Een stichting die het doel heeft het welzijn van dieren te behouden en te bevorderen. Frank is een grote dierenliefhebber en is inspecteur geweest bij de dierenbescherming van 2013 – 2016. Hij heeft van 2017 – 2018 gewerkt met dieren die chronisch ziek zijn, een lichamelijke of visuele beperking hebben, incontinent zijn, oud, dement of te veel hebben meegemaakt waardoor ze niet te herplaatsen waren. Frank was daarnaast intensief betrokken bij zorg, reddingsacties, mediation, herplaatsingen en adviseringen m.b.t. dieren in nood. Hij werkte daarbij samen met een team van vrijwilligers.

  Bestuurders

  De bestuurders van BVDD hebben een passie voor dieren en dragen een warm hart toe aan deze stichting. Samen proberen zij met gebundelde krachten en/of met hun reeds bestaande netwerk een grotere draagkracht te creëren om nog veel meer voor dieren die zich in een slecht welzijn bevinden te kunnen betekenen.  Stichting BVDD is niet afhankelijk van donaties, schenkingen en subsidie om haar eigen bedrijfskosten te betalen. Alle adviesdiensten die worden geboden zullen gratis zijn. Als er eventueel onkosten gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld het inhuren van een gedragsdeskundige zal dit in overleg gaan en eventueel doorberekend kunnen worden. Echter met additionele financiële middelen kunnen er ook diensten op locatie worden uitgevoerd of hulpverleners met deskundigheid of andere disciplines worden ingehuurd.

  Indien u meer wil weten over onze stichting kunt onderaan op onze website het beleidsplan downloaden. Dank u wel voor uw getoonde interesse

  Onze Doelen

  Independent Animal Mediation

  Bij Animal mediation probeert BVDD samen met de eigenaar van een dier te kijken naar een oplossing van “mens-dier of dier-problemen”. We proberen de eigenaar te begeleiden hoe hij/zij het beste om kan gaan met de problemen tussen eigenaar en dier. Indien nodig consulteren wij deskundigen. Ons uitgangspunt is “dat u degene bent die wil veranderen en het dier dat eventueel kan”.

  Animal Rescuer

  Door ervaringen met inspectiewerk binnen de Dierenbescherming kan BVDD gemakkelijk ergens op anticiperen als het gaat om hulpverlening bij “reddingswerkzaamheden” voor dieren. Landelijk zetten wij ons graag in voor maatschappelijke en sociale probleemgevallen waar dieren bij betrokken zijn.

  Speciale Projecten

  Niet alleen in Nederland en andere naastgelegen buurlanden zijn er problemen of tekorten als het gaat om dierenwelzijn in het algemeen. Het helpen van kansarme dieren in Europa is ook een punt van aandacht voor onze stichting.  Zo’n project heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren. We steken hier niet een geldelijke bijdrage in maar een bijdrage in materialen en arbeid. Het is voor ons niet direct belangrijk waar de hulpvraag vandaan komt. De essentie blijft het verbeteren van het welzijn en van de leefomstandigheden van dieren. 

  Donatie of gift (gratis dienst)

  BVDD vraagt voor zijn diensten geen geldelijke vergoeding. Wel moeten wij in sommige gevallen reiskosten in rekening brengen maar dat zal niet meer zijn dan het op dit moment algemeen gebruikelijke tarief. Wij doen dit werk op vrijwillige basis en altijd in het belang van het dier. Iedereen is vrij om een donatie of gift te doen zodat wij ook dieren kunnen helpen als er andere deskundigheid bij aan te pas moet komen.

  Scan & Doneer of klik op de QR Code

  Bankgegevens ING-Bank

  IBAN: NL78 INGB 000 688 9399
  T.n.v. Stichting Blijdschap Voor De Dieren
  Omschrijving: Donatie - Gift
  BIC/SWIFT INGBNL2A

  Onderstaande dieren worden ter adoptie aangeboden:

  Latest Post
  {"ticker_effect":"slide-v","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"normal"}

  Projecten BVDD

  2019 Boris zoekt een nieuw baasje
  2019 Spike had tijdelijk onderdak nodig

  Contact formulier

  Publicaties Stichting Blijdschap Voor De Dieren

  Beleidsplan stichting BVDD 2019 t/m 2021 (pdf)

  Begroting stichting BVDD 2019 t/m 2021 (pdf)

  Privacywetgeving (AVG – GPDR) (pdf)

  Afschrift oprichtingsakte St. BVDD (pdf)

  Aanvraag Beschikking ANBI (pdf)