Het Bestuur (ANBI stichting)

De BVDD is een stichting met zowel de ANBI status als CBF-erkenning. Een ANBI- stichting is aan aanvullende regels gebonden wat betreft het bestuur. Het bestuur van een stichting met deze status mag namelijk geen bestuurslid hebben die doorslaggevend zeggenschap over het vermogen heeft. Er mag dus niet één persoon zijn die de uiteindelijke beslissing neemt over de financiële middelen. Het bestuur van BVDD bestaat daarom ook uit vier personen die geen familiebanden met elkaar hebben.

De bestuurders van BVDD hebben een passie voor dieren en dragen de stichting een warm hart toe. Samen proberen zij met gebundelde krachten en/of met hun al bestaande netwerk, een grotere draagkracht te creëren om nog meer te kunnen betekenen voor dieren die in slecht welbevinden verkeren.

De CBF Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede doelen wordt uitgegeven. Alleen goede doelen die aan strenge kwaliteitseisen voldoen, kunnen de Erkenning krijgen. Zo kun je ervan uitgaan dat Erkende Goede Doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld, zorgvuldig omgaan met het uitgeven van elke euro, verantwoording afleggen en zich onafhankelijk laten. Indien u meer wilt weten over onze stichting kunt het beleidsplan 2022-2024 downloaden.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter – Frank Dogterom, wonende te Geesteren

Penningmeester – Henk van Dijk, wonende te Gelselaar

Secretaris – Willem Hagg, wonende te Warnsveld

Coördinator dierenwelzijn – Jolanda Straalman, wonende te Geesteren

Frank Dogterom is als voorzitter en oprichter het gezicht van de stichting. Frank is naast een groot dierenliefhebber ook ondernemer (en veel op het water). Zijn rol als voorzitter omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur.

Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de stichting. Henk van Dijk is gepensioneerd gerechtsdeurwaarder en als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest. Hij beheert de financiële middelen. 

Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

De secretaris is de schrijver van het bestuur. Willem Hagg is als haptotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk Haptonomie Warnsveld. Hij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie naar de buitenwereld.

 Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

Jolanda Straalman is als zorg professional werkende bij een woonzorgcentrum voor ouderen met PG en somatiek.  Ze is sinds 2020 verbonden als vrijwilliger aan de stichting en begin 2022 toegetreden tot het bestuur als coördinator dierenwelzijn. 

Hieronder vallen onder andere de volgende taken:

 

 • De leiding nemen bij vergaderingen
 • De verschillende bestuurstaken coördineren
 • Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.)
 • De uitvoering van de bestuurstaken controleren
 • Aansturen van vrijwilligers
 • Fondsenwerving

 

 • Bijhouden van het kasboek (ook te delegeren aan derden)
 • Verrichten van betalingen (ook te delegeren aan derden)
 • Het bestuur op de hoogte houden van de financiële staat van de stichting
 • Het financieel jaarverslag opstellen
 • De begroting opstellen

 

 • De ingekomen stukken archiveren
 • Notuleren bij vergaderingen
 • Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting

 

 • Aansturen beheerder en vrijwilligers op het magazijnlocatie Onlinedierenvoedselbank.nl
 • Aansturen en coördinatieteam Dierenbuddy®
 • Beheer van sociale mediakanalen
 • Organiseren van activiteiten als hondenplons en hondenwandelingen
Nieuw: de Virtuele Dierenarts Probeer nu!