fbpx

Dierenbuddy®

Wat is een dierenbuddy®? 

Niet iedereen heeft familie of vrienden (m.a.w. een dierenbuddy®) die kunnen bijspringen om te helpen als de nood aan de man is. Vooral als een eigenaar tijdelijk niet in staat is om voor zijn eigen dier te zorgen. Een voorbeeld hiervan is; ouderen die plotseling worden geconfronteerd met ziekte of ander lichamelijk ongemak. Deze dier eigenaren zijn dan enige tijd aan huis gebonden.  Zij maken dan zich terecht zorgen wanneer ze hun hond niet kunnen uitlaten, of een ander huisdier tijdelijk niet die zorg kunnen geven die het nodig heeft. Er zijn veel mensen met een kleine beurs die geen uitlaatservice of opvang voor een huisdier kunnen bekostigen. Natuurlijk willen ze dat hun huisdier de juiste zorg blijft krijgen. 

Een helpende hand van mensen uit de eigen buurt, een tijdelijke dierenbuddy, kan dan zeer welkom zijn. De dagelijkse handelingen die steun behoeven betreffen oa het uitlaten van een hondje. Dan kan ook zijn het meewandelen bij het uitlaten omdat iemand slecht ter been is. Of bij voorbeeld helpen bij het verschonen van de kattenbak, konijnenhok of vogelkooitje.

Door het registeren van dierenbuddy’s probeert stichting BVDD een groot dekkingsgebied te creëren in Nederland zodat iedereen indien gewenst gebruik kan maken van een dierenbuddy®. Vrijwilligers die zich aanmelden, als tijdelijke buddy, doen dat geheel vrijblijvend. Zij hebben geen enkele overeenkomst met de stichting BVDD. De BVDD bemiddelt alleen bij het zoeken naar een zorgverlener. BVDD brengt zorgvrager met zorgverlener in contact.

Trademark dierenbuddy®

DIERENBUDDY® is een Registrated Trade Mark en gedeponeerd bij het merkenregister onder depotnummer 1442239. Het logo (beeldmerk) in combinatie met het woord Dierenbuddy is dus als merk vastlegt (trademark). Het is niet toegestaan om zonder onze schriftelijke toestemming het woord dierenbuddy® te gebruiken.

Meerdere doelstellingen heeft dit project:

Op 1 januari 2021 heeft Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn haar activiteiten van het landelijk Hulpproject “wat Nu?” ook wel Buddyproject genoemd, beëindigd en overgedragen aan onze stichting Blijdschap voor de dieren, BVDD.  Dit unieke landelijke hulpproject waarbij mensen belangeloos en zonder vergoeding tijdelijk Buddy willen zijn voor een dier(en) blijft op deze wijze toch bestaan. Mocht er nood aan de man zijn dan kunnen we snel op zoek gaan naar mensen die een dier willen helpen. Dat kan zijn met uitlaten, verzorgen of oppassen op een dier, zowel voor een korte als langere tijd.

Niet alleen wordt het dier geholpen met goede zorg. Ook neemt het feit dat iemand zich niet druk hoeft te maken over haar of zijn huisdier veel zorgen weg. Hierdoor kunnen mensen weer snel op de oude voet doorgaan.

Hulp bieden is incidenteel.

Wij weten niet uit welke hoek van ons land en op welk moment een aanvraag voor steun binnenkomt. De stichting verwijst de zorgvrager zo mogelijk naar een vrijwilliger die in de buurt woont, opdat de zorgdrager contact kan leggen met een aanbieder. Dit kan alleen als er voldoende mensen in die omgeving zijn aangemeld.

Aanmelding is vrijblijvend. 

Wij zoeken vrijwilligers uit alle delen van het land die bereid zijn hulp op aanvraag te bieden, zodat aanvrager daaruit zelf een keus kan maken.

Hoe wordt u dierenbuddy® en wat moet u daarvoor weten?

Meld u aan als dierenbuddy® voor een tijdelijke periode! Let op: hulp is niet op structurele basis, maar slechts een tijdelijke noodhulp. Als een aanvraag is gedaan dan is het wel de bedoeling dat vrijwilliger en de zorgvrager goede afspraken met elkaar maken ook ten aanzien van eventuele financiële vergoedingen. Mocht door omstandigheden onverhoopt toch worden afgeweken van de hulpverlening dan hoort de stichting dat ook graag. Op deze wijze kan ze haar lijst met vrijwilligers/zorgvragers actualiseren.

Wij adviseren in geval van een aanvraag dat er bijvoorbeeld een bekende van de zorgvrager of maatschappelijke hulp bij het gesprek aanwezig is. Veiligheid en een goede klik met een vrijwilliger is voor de aanvrager van belang. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’ en het is daarom aan te raden dat de zorgvrager een VOG-verklaring verzoekt aan de vrijwilliger.

Aanmelding vrijwilliger.

We zoeken in heel nederland Dierenbuddy’s. Op dit moment werken wij samen met o.a. het platform van NLvoorelkaar. Vrijwilligers die op incidentele basis en in de eigen buurt/wijk hulp willen bieden aan eigenaren met een huisdier in tijdelijke nood, kunnen zich aanmelden via het formulier hieronder. Zodra wij uw opgave hebben ontvangen vragen wij u vriendelijk om via onze website een inschrijvingsformulier in te vullen. U kunt deze hier vinden.

Als wij een hulpvraag hebben ontvangen nemen wij contact op met een vrijwilliger die in de wijk/buurt woont van de zorgvrager (op basis van postcode). Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de zorgvrager over de incidentele en tijdelijke noodhulp die door de vrijwilliger wordt geboden.

Vereisten/Voorwaarden:

Vrijwilligers die zich aanmelden dienen in het bezit te zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AP) en 18 jaar of ouder te zijn. 

Aanmelding zorgvrager.

Schroom niet en vraag hulp als u tijdelijk uw huisdier niet zelf kunt verzorgen. De hulp van vrijwilligers betreft bijvoorbeeld het uitlaten van uw hond of het meehelpen met het verzorgen (eten geven, verschonen) van de andere huisdieren.

Vul het formulier aanmelding zorgvrager in. Dat vindt u hier. Wij stemmen na ontvangst van uw aanvraag telefonisch met u af wat precies uw wensen zijn en voor welke periode. Daarna nemen wij contact op met een dichtstbijzijnde vrijwilliger indien die er is en proberen we een goede afspraak met aanvrager en hulpbieder  tot stand te brengen. Voor de zorgvrager geldt dat zij/hij in bezit moet zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. De eigenaar blijft te allen tijde  zelf verantwoordelijk voor haar/zijn huisdier ook al heeft hij de hulp van een vrijwilliger ingeroepen.

Indien een huisdier voor een korte periode in een pleeggezin moet worden  opgenomen, omdat de eigenaar bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan, is het raadzaam om onderling goede afspraken met elkaar  te maken, daar staat de stichting BVDD geheel buiten . Met name, in die onvoorziene gevallen, over een termijn dat het dier  mogelijk bij een opvang gezin zou kunnen verblijven.  Zo ook over de kosten voor de normale verzorging van het huisdier gedurende de periode van  zodanige opvang. In sommige uitzonderlijke gevallen kan er aanspraak gemaakt worden op diervoer dat stichting Blijdschap Voor De Dieren, indien nodig, beschikbaar stelt. Dat kan via deze link.

Ziekenhuis en hulphond.

Wij hebben ook de vraag gekregen van een aantal ziekenhuizen, om in noodgevallen indien mogelijk steun te bieden bij het uitlaten van een hulphond van cliënten die hun hond bij zich moeten houden, dus ook in een zorginstelling/ziekenhuis bij  bij eventuele behandeling van een eigenaar. Dit ingeval er zich een situatie mocht voordoen dat er uitval is van een vaste begeleider die de hond kan uitlaten of ander huisdier kan verzorgen. Wij proberen hier rekening mede te houden  door ook een lijst aan te houden van aangemelde vrijwilligers, woonachtig rond de zorginstelling/ziekenhuis waar een eigenaar tijdelijk zal moeten verblijven. Let wel: hieronder vallen niet de blinde geleidehonden.

Aansprakelijkheid.

Stichting Blijdschap Voor De Dieren en haar team dragen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken. Zo ook niet over de onderling gemaakte afspraken tussen de vrijwilliger en zorgvrager. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor ontstane schade in welke vorm dan ook. Dat geldt voor schade zowel bij de aanvrager dan wel bij de hulpbieder die is ontstaan.

Gratis dienst, toch zijn donaties en giften nodig.

Om blijvende ‘GRATIS’ hulp te kunnen bieden zijn wij wel afhankelijk van donaties en giften. Om die reden  melden wij altijd aan aanvragers  dat zij vrij zijn om een gift of donatie te doen. BVDD heeft de ANBI status, hetgeen kan betekenen dat u met uw donatie of gift fiscaal voordeel kunt genieten. Ook zijn wij door het CBF erkend als instelling met een goed doel. Het CBF keurmerk geeft aan dat de stichting BVDD aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Alle gelden die zij ontvangt worden direct besteed aan dieren. Uw DONATIEook mogelijk via een bankoverschrijving, is van harte welkom. 

Publiciteit.

Om op landelijke basis nog beter bekendheid te geven aan dierenbuddy® is er extra publiciteit nodig om veel meer mensen te bereiken om ook vrijwilliger te worden voor steun aan een nabije buur met een hulpvraag. Wij proberen tussen zorgvrager en zorgverlener  een succesvolle match te laten maken. Een voorwaarde is wel dat onze lijst met aangemelde  vrijwilligers (gerangschikt op postcode) wel verder moet blijven groeien. Wij willen proberen zorgvragers bij het zoeken naar hulpverleners te steunen in dorpen, plaatsen, steden…. van platteland tot in de stad. Denkt u ons daar bij te kunnen helpen neemt u dan graag contact ons op. Dat kan hier.

Vragen of hulp nodig?.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via de chatfunctie rechts onder in uw scherm of ons contactformulier direct contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij ook te bereiken op +31 (0)545 201899, bgg. +31(0)682000839 Wilt u graag meer lezen over ons werk en de verhalen over de dieren waarbij wij bemiddelen ? U  kunt onze bedrijfspagina op facebook raadplegen of onze dierenpagina bekijken.

In verband met de oorlog in de Oekraïne zoeken wij gastgezinnen die zowel mens als dier tijdelijk willen opvangen. Schrijf je nu in!