fbpx

Dierenbuddy

Op 1 januari 2021 heeft Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn haar activiteiten van het landelijk Hulpproject “wat Nu?” ook wel Buddyproject genoemd, beëindigd en overgedragen aan onze stichting Blijdschap voor de dieren, BVDD.  Dit unieke landelijke hulpproject waarbij mensen belangeloos en zonder vergoeding tijdelijk Buddy willen zijn voor een dier(en) blijft op deze wijze toch bestaan. Mocht er nood aan de man zijn dan kunnen we snel op zoek gaan naar mensen die een dier willen helpen. Dat kan zijn met uitlaten, verzorgen of oppassen op een dier, zowel voor een korte als langere tijd.

Wat is een dierenbuddy?

Niet iedereen heeft familie of vrienden (m.a.w. een dierenbuddy) die kunnen bijspringen om te helpen als de nood aan de man is. Vooral als een eigenaar tijdelijk niet in staat is om voor zijn eigen dier te zorgen, bijvoorbeeld ouderen die plotseling worden geconfronteerd met een ziekte, of ander lichamelijk ongemak, waardoor ze een tijdje aan huis gebonden zijn. Zij maken zich terecht zorgen wanneer ze hun hond niet kunnen uitlaten, of een ander huisdier niet de zorg kunnen geven die het nodig heeft.

Er zijn veel mensen met een kleine beurs die geen uitlaatservice of opvang voor een huisdier kunnen bekostigen. Natuurlijk willen ze dat hun huisdier de juiste zorg blijft krijgen.

Een helpende hand van mensen uit de eigen buurt, een tijdelijke dierenbuddy, is dan zeer welkom. De dagelijkse handelingen die steun behoeven betreffen onder andere het uitlaten van een hondje, of bijvoorbeeld het meewandelen omdat de eigenaar nogal slecht ter been is. Ook het helpen bij het verschonen van de kattenbak, konijnenhok of vogelkooitje behoort tot deze hulp. Door het aantrekken en registreren van dierenbuddy’s probeert stichting BVDD een groot dekkingsgebied in Nederland te creëren zodat iedereen gebruik kan maken van een dierenbuddydienst. Vrijwilligers die zich aanmelden als tijdelijke buddy, doen dat geheel vrijblijvend.

Meerdere doelstellingen heeft dit project:

Niet alleen wordt het dier geholpen met goede zorg. Ook neemt het feit dat iemand zich geen zorgen hoeft te maken over haar of zijn huisdier, veel zorgen weg waardoor mensen weer zo mogelijk snel de “oude” kunnen worden. Hulp bieden is incidenteel. Wij weten namelijk niet uit welke hoek van ons land en op welk moment een aanvraag voor steun binnenkomt. De stichting matcht de zorgvrager met een vrijwilliger die in de buurt woont. Dit kan alleen als er voldoende mensen in die omgeving zijn aangemeld.

Aanmelding is vrijblijvend. 

Wij zoeken dus heel veel vrijwilligers uit alle delen van het land, zodat snel een goede match kan worden gevonden indien dat nodig is.

Hoe wordt u dierenbuddy en wat moet u daarvoor weten?

Word dierenbuddy voor een tijdelijke periode! Let op: hulp is niet op structurele basis, maar zal slechts een tijdelijke noodhulp zijn. Als de match tot stand is gekomen dan is het wel de bedoeling dat vrijwilliger en de zorgvrager goede afspraken met elkaar maken. Mocht door omstandigheden onverhoopt toch worden afgezien van de hulpverlening dan hoort de stichting dat ook graag. In dat geval kan ze haar lijst met vrijwilligers/zorgvragers actualiseren. Het is belangrijk dat de zorgvrager er bij een eerste kennismakingsgesprek met de vrijwilliger er niet alleen voor staat. Wij adviseren dan dat er bijvoorbeeld een bekende van de zorgvrager of maatschappelijke hulp bij het gesprek aanwezig is. Veiligheid boven alles. ‘Een goede buur is beter dan een verre vriend’, maar tegenwoordig moeten we alert zijn.

Aanmelding vrijwilliger 

Vrijwilligers die op incidentele basis en in de eigen buurt/wijk hulp willen bieden aan eigenaren met een huisdier in tijdelijke nood, kunnen zich aanmelden via het formulier dierenbuddy dat hier te vinden is. Als wij een hulpvraag hebben gekregen nemen wij contact op met de vrijwilliger die in de wijk/buurt woont van de zorgvrager (op basis van postcode). We stemmen altijd eerst met de vrijwilliger af of hulp bieden haar/hem op dat moment past. 

Maak goede afspraken

Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de zorgvrager over de incidentele en tijdelijke noodhulp die door de vrijwilliger wordt geboden. Indien een vrijwilliger eventueel ook bereid is om tijdelijk in een noodsituatie een huisdier op te vangen, dan kan dat worden aangegeven in het aanmeldingsformulier. 

Wij zijn naarstig op zoek naar meer pleegadressen verspreid over het land. Dit voor tijdelijke opvang van een huisdier als de eigenaar acuut zal moeten worden opgenomen, met name in een zorgcentrum of ziekenhuis.

Vereisten/Voorwaarden:

  1. Vrijwilligers die zich aanmelden dienen in het bezit te zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AP) en 18 jaar of ouder te zijn.
  2. Vrijwilligers die zelf verkeren in een minimale uitkeringssituatie (bijv. bijstand hebben en/of onder bewind staan enz.) mogen wel steun bieden bij het uitlaten van een hond of het verzorgen van een kattenbak. Zij kunnen echter geen pleegadres zijn voor tijdelijke opvang van een huisdier.

Aanmelding zorgvrager

Schroom niet en vraag hulp als u tijdelijk uw huisdier niet zelf kunt verzorgen. De hulp van vrijwilligers betreft bijvoorbeeld het uitlaten van uw hond of het meehelpen met het verzorgen (eten geven, verschonen) van de andere huisdieren.

Vul het formulier aanmelding zorgvrager in. Dat vindt u hier. Wij stemmen na ontvangst van uw aanvraag telefonisch met u af wat precies uw wensen zijn en voor welke periode. Daarna nemen wij contact op met een dichtstbijzijnde vrijwilliger en proberen een goede match tot stand te brengen. Voor de zorgvrager geldt dat zij/hij in bezit moet zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren. De eigenaar blijft te allen tijde  zelf verantwoordelijk voor haar/zijn huisdier.

Indien een huisdier voor een korte periode in een pleeggezin wordt opgenomen, omdat de eigenaar bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan, is het raadzaam om onderling goede afspraken te maken. Vooral over de termijn dat het dier bij het pleeggezin verblijft. Zo ook over de kosten voor de normale verzorging van het huisdier gedurende de periode van opvang. In sommige uitzonderlijke gevallen kan er aanspraak gemaakt worden op diervoer dat stichting Blijdschap Voor De Dieren, indien nodig, beschikbaar stelt. Dat kan via deze link.

Ziekenhuis en hulphond

Wij hebben ook de vraag gekregen van een aantal ziekenhuizen, om in nood steun te bieden bij het uitlaten van een hulphond van cliënten die hun hond bij zich moeten houden dus ook in een zorginstelling/ziekenhuis bij behandeling. Dit ingeval er zich een situatie mocht voordoen dat er uitval is van een vaste begeleider die de hond kan uitlaten. Wij houden ook hier rekening mee, door ook een lijst aan te houden van vrijwilligers woonachtig rond de zorginstelling/ziekenhuis waar de patiënt tijdelijk zal moeten verblijven. Let wel: hieronder vallen niet de blinde geleidehonden.

Aansprakelijkheid

Stichting Blijdschap Voor De Dieren en haar team draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken en onderling gemaakte afspraken tussen de vrijwilliger en zorgvrager. Wij zijn niet aansprakelijk te stellen voor ontstane schade in welke vorm dan ook en wijzen deze bij voorbaat al af.

Help ons  aan nog meer dierenbuddy’s in Nederland

Gratis dienst, toch zijn donaties en giften nodig

Om blijvende ‘GRATIS’ hulp te kunnen bieden zijn wij wel afhankelijk van donaties en giften. Om die reden  melden wij altijd aan opdrachtgevers dat zij vrij zijn om een gift of donatie te doen. BVDD heeft de ANBI status, hetgeen kan betekenen dat u met uw donatie of gift fiscaal voordeel kunt genieten. Ook zijn wij door het CBF erkend als instelling met een goed doel. Het CBF keurmerk geeft aan dat de stichting BVDD aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Alle gelden die zij ontvangt worden direct besteed aan dieren. Uw DONATIEook mogelijk via een bankoverschrijving, is van harte welkom. 

Publiciteit

Om op landelijke basis nog beter bekendheid te geven aan onze dierenbuddy’s is er extra publiciteit nodig om veel meer mensen te bereiken om ook vrijwilliger te worden voor steun aan een nabije buur met een hulpvraag. Wij proberen een succesvolle match te maken, maar dan moet de lijst met vrijwilligers (gerangschikt op postcode) wel verder blijven groeien. Wij willen steunen in dorpen, plaatsen, steden…. van platteland tot in de stad. Denkt u ons daar bij te kunnen helpen neemt u dan contacten ons op. Dat kan hier.

Vragen of hulp nodig?.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u via de chatfunctie rechts onder in uw scherm of ons contactformulier direct contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij ook te bereiken op +31 (0)545 201899, bgg. +31(0)682000839 Wilt u graag meer lezen over ons werk en de verhalen over de dieren waarbij wij bemiddelen ? U  kunt onze bedrijfspagina op facebook raadplegen of onze dierenpagina  bekijken

bully

Dit is Ricardo, hij is Dierenbuddy van Bully. 

Wil jij, Dieren Buddy worden?

Klik dan op deze pop-up en lees hoe het werkt!

Dank namens de dieren