Donate a Day

Je team bij elkaar houden, elkaar inspireren of gewoon samen “iets moois” delen wat jullie als collega’s zal verbinden. Als bedrijf wil je graag je mensen aan je verbonden houden maar ook ervoor zorgen dat een team op hechte wijze functioneert. Een paar uur gezellig – en enorm nuttig - meehelpen bij onze dierenvoedselbank biedt uitkomst.

We noemen dit Donate A Day ofwel Doneer een Dag

Wat is Donate A Day?
Je doneert als bedrijf geen geld maar simpelweg tijd van medewerkers om goed te doen voor een ander. Samen met je medewerkers kom je bij onze onlinedierenvoedselbank.nl in Neede een dagdeel of dag helpen en meedraaien. Leuk, leerzaam en geweldig mooi om te doen. Indirect dieren helpen geeft enorme voldoening en zorgt voor commitment én teambuilding.

Geef uw bedrijf nu op?
Denkt u na het lezen van bovenstaande tekst, ja ik stel tijd van mijn medewerkers beschikbaar, meld uw bedrijf dan aan via dit formulier. Aansluitend nemen wij contact met u op om in goed overleg een dag vast te leggen.

Wij zien uit naar jullie komst. Namens de dieren, heel erg bedankt voor jullie hulp!

1. 

2. 

3. 

4. 
Ik ben beschikbaar op:

Dank u wel voor uw opgave. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Vriendelijke groeten,

Het BVDD - Onlinedierenvoedselbank Team


Donateur worden

De Stichting Blijdschap Voor De Dieren zet zich in voor dieren die tijdelijk of permanent geholpen moeten worden. Dat doen we met onze Zorginstanties, gastgezinnen en vrijwilligers. Om dit dankbare werk te kunnen blijven doen, hebben we jouw steun hard nodig. Via onderstaande formulier kun je ons opdracht geven om maandelijks een donatie te incasseren. Het bedrag is zelf in te vullen.

Nadat wij uw formulier ontvangen hebben sturen wij u een Ideal opdracht. U kunt de eerste termijn dan betalen via internet bankieren. De termijn daarna worden automatisch geïncasseerd tot u de machtig intrekt.

Namens de dieren bedankt!

1. 

Aanhef:

2. 

Voornaam:

3. 

Achternaam:

4. 

5. 

6. 

Woonplaats:

7. 

8. 

E-Mail adres:

9. 

Donatie bedrag per maand:

Dank u wel voor het invullen van de vragen. Wij nemen na het lezen van de vragen zo snel mogelijk contact met u op.

Vriendelijke groeten,

Het BVDD-Team


Codicil aanvraag

Via deze vragenmodule kunnen eigenaren van dieren, een codicil laten opmaken met als begunstigde de Stichting Blijdschap Voor De Dieren die na overlijden van de eigenaar voor permanente opvang probeert te gaan zorgen.

Mocht u tijdens het invullen vragen hebben dan kunt u via de chatfunctie rechts onder in uw scherm live contact met ons opnemen.

Na het invullen van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met uw op.

Klik op Volgende om te beginnen met het invullen van het formulier.

Succes!

Codicil - Verklaring nalatenschap

1. 

Naam eigenaar van het dier:

2. 

3. 

BSN (Burger service nummer):

4. 

Gehuwd:

5. 

Naam van de partner:

6. 

Toestemming van de partner:

7. 

8. 

9. 

Woonplaats:

10. 

11. 

E-Mail adres:

12. 

De eigenaar/houder van voornoemd dier verklaart hierbij met eventueel medeweten en toestemming van zijn  partner, aan de stichting BVDD het volgende :

De eigenaar/houder verzoekt de stichting, direct na zijn/haar overlijden of kort daarvoor op zijn/haar verzoek  te willen  bemiddelen om een andere eigenaar/houder voor het dier te vinden en schenkt  zijn/haar dier in dat geval  in volle en vrije eigendom aan de stichting BVDD, die vanaf dat moment de verantwoording voor het dier zal krijgen en met vertoon van  deze verklaring het dier tot zich kan nemen waar het zich ook zal bevinden.

Deze afstandsverklaring kan niet worden herroepen door derden of erfgenamen van de eigenaar tenzij de eigenaar/houder de verklaring bij leven zelf herroept.

Er worden geen kosten voor bemiddeling door de Stichting BVDD  in rekening gebracht bij de eventuele erfgenamen van de eigenaar, na zijn/haar overlijden. De eigenaar zal na ondertekening van het officiële codicil/deze verklaring een doorlopende maandelijkse machtiging afgeven aan de stichting BVDD.

13. 

Donatie bedrag per maand:

14. 

Bij overlijden  van de eigenaar en/of diens dier zal deze machtiging eindigen .

Deze overeenkomst kan door de eigenaar te allen tijde schriftelijk worden opgezegd en beëindigd, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Bij vroegtijdige eindiging zal ook, indien de eigenaar dit wenst, de donatieregeling worden beëindigd.

15. 

Om welk soort dier gaat het?

16. 

Naam van het dier:

17. 

(of kruising)

18. 

19. 

20. 

(voor zover bekend, anders geschat)

21. 
Geslacht:

22. 

23. 

Laatste vaccinatiedatum van uw hond?

24. 
Het kan zijn dat wij een gezondheidsverklaring en/of medische gegevens nodig hebben van de dierenarts. Geeft u toestemming om deze op te vragen?

25. 

(vermeld hieronder aub de praktijknaam, uw dierenarts, adres + nummer, postcode + plaats, telefoonnummer en mailadres)

26. 

E-Mail adres van de contactpersoon:

27. 

Reden waarom de eigenaar deze verklaring wil hebben:

Dank u wel voor het invullen van de vragen. Wij nemen na het lezen van de vragen zo snel mogelijk contact met u op.

Vriendelijke groeten,

Het BVDD-Team


Intake vrijwilliger

Via deze vragenmodule kunnen potentiële vrijwilligers zich opgeven als vrijwilliger van Stichting BVDD.  Door het invullen van dit digitale formulier beschikken wij over uw gegevens om contact met u op de nemen. Mocht u tijdens het invullen vragen hebben dan kunt u via de chatfunctie rechts onder in uw scherm live contact met ons opnemen. Na het invullen van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met uw op.

Klik op Volgende om te beginnen met het invullen van het formulier.

Succes!

Stichting Blijdschap Voor De Dieren werkt met vrijwilligers, mensen die houden van dieren en onze stichting een warm hart willen toedragen. Ook jij kan ons helpen. We zoeken vrijwilligers in Nederland en België die hun steentje willen bijdragen. Door het onderstaande formulier in te vullen kun je je bij ons aanmelden. Zodra wij het formulier ontvangen hebben nemen we contact met je op.

1. 

Aanhef

2. 

Voornaam:

3. 

Achternaam:

4. 

Geboorte datum (verplicht minimaal 18 jaar oud)

5. 

Adres:

6. 

Postcode + Woonplaats

7. 

8. 

E-Mail adres:

9. 

beschikt u over een rijbewijs?

10. 
Ik ben beschikbaar op:

Extra informatie - tijden dat u kan

11. 
Ik wil wel/geen vrijwilligersvergoeding hebben (belastingvrij)

12. 

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Dank u wel voor het invullen van de vragen. Wij nemen na het lezen van de vragen zo snel mogelijk contact met u op.

Vriendelijke groeten,

Het BVDD-Team
Nieuw: de Virtuele Dierenarts Probeer nu!