Codicil aanvraag

Via deze vragenmodule kunnen eigenaren van dieren, een codicil laten opmaken met als begunstigde de Stichting Blijdschap Voor De Dieren die na overlijden van de eigenaar voor permanente opvang probeert te gaan zorgen.

Mocht u tijdens het invullen vragen hebben dan kunt u via de chatfunctie rechts onder in uw scherm live contact met ons opnemen.

Na het invullen van dit formulier nemen wij zo spoedig mogelijk contact met uw op.

Klik op Volgende om te beginnen met het invullen van het formulier.

Succes!

Codicil - Verklaring nalatenschap

1. 

Naam eigenaar van het dier:

2. 

3. 

BSN (Burger service nummer):

4. 

Gehuwd:

5. 

Naam van de partner:

6. 

Toestemming van de partner:

7. 

8. 

9. 

Woonplaats:

10. 

11. 

E-Mail adres:

12. 

De eigenaar/houder van voornoemd dier verklaart hierbij met eventueel medeweten en toestemming van zijn  partner, aan de stichting BVDD het volgende :

De eigenaar/houder verzoekt de stichting, direct na zijn/haar overlijden of kort daarvoor op zijn/haar verzoek  te willen  bemiddelen om een andere eigenaar/houder voor het dier te vinden en schenkt  zijn/haar dier in dat geval  in volle en vrije eigendom aan de stichting BVDD, die vanaf dat moment de verantwoording voor het dier zal krijgen en met vertoon van  deze verklaring het dier tot zich kan nemen waar het zich ook zal bevinden.

Deze afstandsverklaring kan niet worden herroepen door derden of erfgenamen van de eigenaar tenzij de eigenaar/houder de verklaring bij leven zelf herroept.

Er worden geen kosten voor bemiddeling door de Stichting BVDD  in rekening gebracht bij de eventuele erfgenamen van de eigenaar, na zijn/haar overlijden. De eigenaar zal na ondertekening van het officiële codicil/deze verklaring een doorlopende maandelijkse machtiging afgeven aan de stichting BVDD.

13. 

Donatie bedrag per maand:

14. 

Bij overlijden  van de eigenaar en/of diens dier zal deze machtiging eindigen .

Deze overeenkomst kan door de eigenaar te allen tijde schriftelijk worden opgezegd en beëindigd, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand.

Bij vroegtijdige eindiging zal ook, indien de eigenaar dit wenst, de donatieregeling worden beëindigd.

15. 

Om welk soort dier gaat het?

16. 

Naam van het dier:

17. 

(of kruising)

18. 

19. 

20. 

(voor zover bekend, anders geschat)

21. 
Geslacht:

22. 

23. 

Laatste vaccinatiedatum van uw hond?

24. 
Het kan zijn dat wij een gezondheidsverklaring en/of medische gegevens nodig hebben van de dierenarts. Geeft u toestemming om deze op te vragen?

25. 

(vermeld hieronder aub de praktijknaam, uw dierenarts, adres + nummer, postcode + plaats, telefoonnummer en mailadres)

26. 

E-Mail adres van de contactpersoon:

27. 

Reden waarom de eigenaar deze verklaring wil hebben:

Dank u wel voor het invullen van de vragen. Wij nemen na het lezen van de vragen zo snel mogelijk contact met u op.

Vriendelijke groeten,

Het BVDD-Team

Geef een reactie

Nieuw: de Virtuele Dierenarts Probeer nu!