fbpx

Zorgaanbod voor dieren in nood.

Zorgaanbod voor dieren in nood

De Stichting BVDD heeft zich de laatste tijd steeds meer ingezet bij het helpen van Dieren die in tijdelijke nood verkeren. U moet dan denken aan dieren waarvan de eigenaar om de een of andere reden tijdelijk niet in staat is om voor zijn dier(en) te zorgen. Voorbeelden hiervan zijn o. a. ziekenhuisopnames, opname in klinieken, detentie of andere vormen van noodlottige problematiek.

Bemiddeling bij afstand doen.

In sommige gevallen is de situatie zo schrijnend dat een eigenaar van een dier niet langer de zorg kan dragen voor zijn dier. Ook in die gevallen kunnen wij mediëren en snel zorgen voor opvang of het herplaatsen van een dier. Voor de duidelijkheid vermelden wij dat wij zelf geen dieren opvangen maar alleen bemiddelen en een groot netwerk hebben als het aankomt op spoedopvang.

Samenwerking met instanties

In onze samenleving is er gelukkig een vangnet voor mensen die sociaal-maatschappelijke problemen hebben. U moet dan denken aan gemeentes, zorginstellingen, wijkteams en handhaving. In veel gevallen van de “tijdelijke” problematiek werken wij samen met deze instanties om gezamenlijk effectief te kunnen handelen met betrekking tot een dier. Iedereen is gebaat bij een goede en snelle oplossing. Mensen met problemen moeten zo snel mogelijk weer herenigd kunnen worden met hun dier. Er is bewezen dat dieren een positief effect hebben op mensen.

Aanmelding van de hulpvraag.

Via onze website kunnen eigenaren van dieren, hun naasten of begeleiders/coaches een beroep doen op onze hulp.  Door het invullen van het digitale formulier aanmelding hulpvraag op onze website kunnen wij snel en adequaat  inspringen op situaties waar hulp nodig is.

Vormen van hulp.

De meeste vormen van hulp kunnen wij gratis aanbieden, met uitzondering van veterinaire zorg, gedragsdeskundigen, reiskosten etc. Het vinden van een gastgezin / Forster proberen wij middels onze sociale contacten binnen 14-28 dagen te verwezenlijken. We noemen dit reguliere zorg voor dieren en daar worden geen kosten voor in rekening gebracht. In sommige gevallen is het nodig om met spoed een dier onder te brengen bij gecontracteerde betaalde zorginstanties. Een dier kan vaak dezelfde dag nog worden opgevangen. Kosten die daarmede zijn gemoeid dienen voor zover mogelijk betaald te worden. Voor bijzondere schrijnende gevallen zal worden bekeken of het mogelijk is deze kosten te voldoen uit  bijdragen die onze stichting zal ontvangen via donaties. 

Procedure.

Na de intake van het aanmelding hulpvraag formulier inventariseren wij het probleem en nemen zo snel mogelijk (vaak binnen een paar uur) contact met de contactpersoon op en spreken de hulpvraag uitgebreid door. Als eerste wordt er gekeken of het om een spoed of een reguliere opvang gaat en of deze tijdelijk of permanent zal moeten zijn. Vervolgens wordt er een afspraak gepland om het dier te bezichtigen en gemaakte afspraken te bevestigen in de vorm van een contract. Eventueel gaan wij samen met het dier naar een van onze gecontracteerde veterinaire partners om het dier te laten onderzoeken en te voorzien van alle nodige inentingen c. q preventieve zorg. Soms is het nodig om een dier uitgebreid te laten screenen om tropisch ziektes. Pas daarna proberen we te komen tot het (her)plaatsen van een dier bij één van onze zorgpartners.

Donaties en giften.

Om blijvende ‘GRATIS’ hulp te kunnen bieden zijn wij wel afhankelijk van donaties en giften. Om die reden  vermelden wij altijd aan onze opdrachtgevers dat zij vrij zijn om een gift of donatie te doen. Naast het feit  dat wij de ANBI status hebben, hetgeen kan betekenen dat u met uw donatie of gift fiscaal voordeel kunt genieten, zijn wij ook door het CBF erkend als instelling met een goed doel. Het CBF keurmerk geeft aan dat de stichting BVDD aan strenge kwaliteitseisen voldoet en alle gelden die zij ontvangt direct besteedt aan dieren. Uw DONATIE, ook mogelijk via een bankoverschrijving, is van harte welkom

Vragen of hulp nodig?.

Mocht u nog vragen hebben dan kan u via de chatfunctie recht onder in uw scherm of ons contactformulier direct contact met ons opnemen. Telefonisch zijn wij ook te bereiken op +31 (0)545 201899, bgg. +31(0)682000839 Wilt u graag meer lezen over ons werk en de verhalen over de dieren waarbij wij bemiddelen dan kunt u onze bedrijfspagina op facebook raadplegen of onze dierenpagina te bekijken